Åbningstider: mandag – fredag 10-18. Eller efter aftale.
4028 9010
Har du spørgsmål, så kontakt mig på4028 9010

Hvad er hypnose

Hypnose kan hjælpe dig til positive forandringer i dit liv.

En stor del af vores adfærd som mennesker sker uden vores bevidste tænkning og er styret af vores underbevidste og ubevidste sind.

Behandling under hypnose sigter mod at arbejde direkte med det underbevidste og ubevidste og derigennem påvirke følelser, tanker og adfærd.

De fleste mennesker oplever dagligt en slags passiv hypnose. At falde i staver er en form for passiv hypnose. At være midt i en aktivitet, og et øjeblik ‘være væk’, men alligevel i fuld kontrol, er også en slags passiv hypnose.

Når man hypnotiseres er tilstanden den samme, men nu er der en aktiv underbevidst kommunikation, mellem den der bliver hypnotiseret, og den der hypnotiserer. Dette gør at mange ting omkring personens tanker, følelser, holdninger, overbevisninger og adfærd kan transformeres med klientens samtykke.

Ingen kan hypnotiseres mod deres vilje. Al hypnose er selvhypnose.

Hypnose kan opleves forskelligt fra gang til gang, og kan opleves forskelligt fra person til person. Det er en tilstand af dyb behagelig afslapning og ro, mens der kan opleves en øget opmærksomhed og koncentration.

En behandling begynder med et interview, som danner et overblik over det, der skal arbejdes med. Ud fra dette foretages behandlingen. Du vil endvidere få forklaret hvad hypnose og hypnoterapi er.

Hvor mange gange skal der til?
I de fleste tilfælde er 2 – 3 hypnose-behandlinger nok. Enkelte bliver dog problemfri efter bare en behandling, og andre har brug for måske fem eller flere behandlinger. Hvor mange gange afhænger selvfølgelig af, hvad det er, der er ens udfordring.  Ændringen er varig og påvirker ens liv positivt, ofte også på andre områder end forventet.

Jeg har erfaring indenfor følgende områder:

Lyt til en ca 10 minutters afslapningslydfil. Giv dig selv en pause.   🙂

Læs her om: Hypnose
en tilstand du allerede kender

Hypnose er blevet mere anerkendt.
Hypnose er ved at vinde mere og mere indpas forskellige steder i vores behandlersystem. Hypnose bruges til lindring og behandling af stress, smerter, søvnproblemer, angst, afhængigheder, fobier m.m.
Flere og flere i det etablerede system (tandlæger, psykologer, sundhedspersonale…) anerkender og anvender hypnose i deres daglige arbejde.
Hypnose har flyttet sig fra at være det, de fleste kender og forbinder med hypnose, nemlig underholdning og sjov, til en mere etableret, anerkendt og anvendt behandlingsform.
Hypnose har sin force i den naturlighed problemerne behandles på. Der er ingen bivirkninger ved hypnosebehandling.
Det er vigtigt, at lægen i visse tilfælde er konsulteret før en evt. behandling med hypnose. Hypnose erstatter ikke traditionel lægebehandling.
Et af de områder hypnose er særdeles effektiv indenfor, er behandling af bl.a. stress, angst, afhængigheder og fobier mm.

Hypnosetilstanden.
Hvad er det så for en tilstand, men kommer i, når man er under hypnose. Først er det vigtigt at nævne og aflive nogle af de myter, som hypnose er omgæret af.
Under hypnose er man vågen, man falder ikke i søvn, man er i fuld kontrollen, og ingen kan hypnotiseres imod sin vilje. Men alle kan hypnotiseres.
Det er altså dig, der har kontrollen hele vejen igennem, hypnotisøren/hypnoterapeuten er den der guider, vejleder og støtter. Hypnoterapi er arbejde med problemer under hypnose.
Tilstanden kan beskrives som vågen, koncentreret, fokuseret opmærksomhed. En tilstand du f.eks. kender, når du er fordybet, sunket ned i en aktivitet, der optager dig. Det omkring får mindre betydning. Du fokuserer på det vigtige.

Før selve hypnosen finder sted afgrænses og blotlægges problemet, og der snakkes om bl.a. forventninger. Hvad er realistisk at forvente, og hvad kan indenfor de givne rammer og muligheder opnås. Ressourcerne bliver nødt til at være til stede. I mange tilfælde er det blandt andet arbejdet med at få kontakt til de ressourcer, der ligger uudnyttede, hypnose kan handle om.
Få ændret det du længe har villet ændre! Gør det du længe har villet gøre!
Bliv bedre til at være dig!

Afslapningsøvelser
og introduktion til selvhypnose

Afslapningsøvelse.
To minutters afslapning:
Træn opmærksomheden til at fokusere på vejrtrækningen.
Ånd langsomt ind og ud samtidig med at du scanner din krop. Ånd ind og ud i de områder, der føles anspændte. Langsomt og meget forsigtigt roter hoved uden at komme ud i yderpositionerne, derefter rul skuldrene rundt, først den ene vej så den anden vej. Slap af i musklerne og husk fokus på åndedrættet. Genkald dig nogle behagelige tanker/situationer.
Tag et par dybe ind/udåndinger. Slip i musklerne på udåndingerne.
Du bør nu føle dig mere afslappet.

Mental afslapning.
Luk øjnene og træk vejret gennem næsen.
Når du ånder ud siger du, for dit indre, en kort sætning eller et ord du forbinder med ro, balance, harmoni.
Eksempler: ‘Roligere’ – ‘Mere og mere afslappet’ – ‘Her og nu’ – ‘Jeg slipper’ (spændinger, tanker..) – ‘En ting af gangen’.
Det kan være, du har en sætning eller et ord, der giver mening for dig. Så bruger du selvfølgelig det.
Fortsæt denne øvelse i 2 min. Hvis dine tanker begynder at vandre, tager du blidt opmærksomheden tilbage til ind/udåndingen.
Selvhypnose 5 min.
En kort introduktion til selvhypnose.
Hvis du mellem hypnosesessionerne har brug for at slappe yderligere af, eller arbejde mentalt med at fokusere på et mål, er selvhypnose et godt middel til det.
Det er selvfølgelig det mest optimale, at få en faglig vejledning i hvordan du kan arbejde med selvhypnose derhjemme, men her er en øvelse, som du kan få god glæde af.

Før du går i gang skal du formulere en sætning, der er positiv, giver mening, er realiserbar, i nutid og som har en belønning.
Eksempler: ”For hver dag jeg laver selvhypnose, får jeg det på alle måder bedre og bedre”.
”For hver dag jeg cykler, bliver jeg sundere, får mere energi, det gør mig glad”.
”For hver gang/dag jeg fortæller mig selv, at jeg er ok præcis som jeg er, får jeg det bedre og bedre”.

Find et roligt afslappet sted, hvor du ved, du ikke bliver forstyrret.
Sluk din telefon. Helt 🙂
Sæt dig behageligt.
Luk øjnene og fokuser på dit åndedræt.
Bliv ved til du er nået til en rolig afslappet tilstand.
Begynd for dit indre at sige din sætning.

Hvis du som studerende oplever f.eks. præstationsangst, stress eller andre udfordringer, tilbydes der studierabat på hypnose og terapi.
Ring og hør nærmere.

Hypnose er en særdeles velegnet metode til at få hjælp til at slippe af med uhensigtsmæssige vaner. Udover det at være et godt redskab mod uhensigtsmæssige vaner er hypnose selvfølgelig også velegnet til at slippe af med fobier, angst, OCD, stress, flyskræk, søvnbesvær, rygning mm

Her vil jeg nu skrive et par ord om hypnose og vaner.

Filosoffen Aristoteles sagde engang ”Vi er, hvad vi gentagne gange gør”. At udvikle positive, livsforbedrende vaner kan gør hele forskellen mellem at leve sit liv fuldt ud eller at spilde tiden med usunde og uproduktive aktiviteter.

Dårlige vaner, som at udskyde eller ikke at tage opvasken, eller lade være med at dyrke motion, diskutere med partneren, overspisning eller at bruge timer på at se tv eller surfe på internettet, er ikke noget de fleste mennesker vælger rationelt at gøre. Det ser ud til, at det ‘bare sker’, også når du lover dig selv, at du stopper, men glider tilbage i det samme gamle mønster.
Din hjerne er en strålende indlæringsmaskine. Den har udviklet sig til at tilpasse sig skiftende omstændigheder, og er i stand til at lære nye vaner på ethvert tidspunkt i livet.

Gang på gang i mit arbejde med terapi og hypnose ser jeg folk, der har haft uhensigtsmæssige vaner, røget, overspist… vaner de har haft i årevis, foretager varige ændringer på måder, som de aldrig troede var mulige. Med tiden har jeg fundet, at vellykket vaneændringer kan koges ned til tre grundlæggende principper.

Motivation:
Når du begynder i dit indre at forstærke forestillingen om de negative konsekvenser af vanen , såsom hvilken type person du ender med at blive, og hvilken indflydelse det ville få på dit liv, hvis du fortsætter ned ad den vej, målt op imod fordelene ved at oprette en ny, sundere vane for dig selv. Så kan du begynde at ændre prioriteringen af dine valg. Selv hvis det er en relativt lille ændring.
Hvis dine daglige handlinger fortæller dig, at du er en smule uorganiseret og sløset, så overvej lige hvilke fordele det ville give dig, at ændre dine handlinger, så du begynder at fortælle dig selv, at du er effektiv, organiseret og produktiv. Mange fordele ville opnås ved at opbygge en ny vane. Selv små ændringer har stor indflydelse på motivationen, og om hvad vi fortæller os selv om os selv. Med hypnose kan motivationen få det boost, der kan være den faktor , der er med til at ændre livet med dårlige vaner til et liv med nye muligheder, der giver i stedet for at tage.

Grundlæggende følelsesmæssige behov.
Hvilket følelsesmæssigt behov opfylder vanen dit liv?
Når opgaver udskydes, kan dette give en følelse af midlertidig ro – en følelse af, ikke at behøve at tackle noget vanskeligt lige nu.
At diskutere med partneren kan for nogle være en måde at få afløb for indestængte følelser på.
At være opmærksom på de behov, der ligger bag ved vanen og som din vane ’opfylder’, giver dig mulighed for at planlægge, hvordan du imødekommer behovene på en bedre og anden måde.

Sørg for at belønne dig selv efter at have gjort noget, der har været svært at få gjort, men som på en måde er mere givende for dig at gøre, end hvis du havde ladet være. Noget som giver dig større tilfredsstillelse ved at gøre det, end ved ikke at gøre det. På en måde overvinde den barriere, der har bremset dig i at mærke følelsen af en tilfredshed, der er mere givende end den umiddelbare tomme gevinst, der opnås ved at hoppe over hvor ’gærdet er lavest’.
At dyrke motion kan være en måde at få lukket noget af dampen ud på. Det giver mindre stress, og en følelse af at gøre noget godt og positivt for sig selv.
En anden cyklus kan skabes, og en ny vane kan implementeres. Hypnose kan hjælpe dig med at få det til at lykkes. Hjælpe dig til at se behovet bag vanen, og få skabt nye givende adfærdsmønstre.

Bryd vanen – bogstaveligt talt.
Sidst men ikke mindst – når vanen banker på, og når impulsen dukker op og kræver, at du udfører en bestemt handling/vane, så bryd med det du plejer at gøre.
Hvis du plejer at skulle spise en stor kage til din eftermiddagskaffe, så begyndt evt. at drikke en god the med et stykke sundt slik/frugt til.
Gør noget andet end det du vanemæssigt plejer at gøre. Lav nye stier i din hjerne. Hver gang du gør noget på en anden måde, er det starten til en ny sti, som kan være vejen til noget mere sundt/givende. En ny vane kan grundlægges.
Hypnose kan hjælpe med at bryde vanen, ved bl.a. at arbejde med at ændre den del af underbevidstheden, impulserne til de mindre hensigtsmæssige vaner kommer fra.
Lad hypnose sammen med dig gøre arbejdet og lægge grunden til et bedre liv.

LÆS MERE OM AT BRYDE DÅRLIGE VANER MED HJÆLP FRA HYPNOSE.

Jeg er bl.a medlem af

Hypnose København - Dansk Psykoterapeutforening Dansk Psykoterapeutforening
ID-Psykoterapeutforeningen - Hypnose KøbenhavnID-Psykoterapeutforeningen
National Guild of Hypnosis - Hypnose KøbenhavnNational Guild of Hypnosis

Med hypnose kan du afhjælpes med bl.a.:

stress
Søvnproblemer
Fysisk træthed
Hukommelsesproblemer
Uforklarlig tristhed
Svimmelhed
Øget brug af stimulanser
Kan være advarselstegn på stress.
angst
Lider du af:
Præstationsangst
Angst for at miste kontrollen
Ubestemmelig angst
Tvangstanker
Nervøsitet
Eksamensangst.
fobier
Lider du af:
Overdreven angst for edderkopper
Har du flyskræk
Er du bange for lukkede rum
Har du højdeskræk
Lider du af overdreven angst for slanger
Hypnose kan hjælpe.
4028 9010