Åbningstider: mandag – fredag 10-18. Eller efter aftale.
4028 9010
Har du spørgsmål, så kontakt mig på4028 9010

Hvad er hypnose

Hypnose kan hjælpe dig til positive forandringer i dit liv.

En stor del af vores adfærd som mennesker sker uden vores bevidste tænkning og er styret af vores underbevidste og ubevidste sind.

Behandling under hypnose sigter mod at arbejde direkte med det underbevidste og ubevidste og derigennem påvirke følelser, tanker og adfærd.

De fleste mennesker oplever dagligt en slags passiv hypnose. At falde i staver er en form for passiv hypnose. At være midt i en aktivitet, og et øjeblik ‘være væk’, men alligevel i fuld kontrol, er også en slags passiv hypnose.

Når man hypnotiseres er tilstanden den samme, men nu er der en aktiv underbevidst kommunikation, mellem den der bliver hypnotiseret, og den der hypnotiserer. Dette gør at mange ting omkring personens tanker, følelser, holdninger, overbevisninger og adfærd kan transformeres med klientens samtykke.

Ingen kan hypnotiseres mod deres vilje. Al hypnose er selvhypnose.

Hypnose kan opleves forskelligt fra gang til gang, og kan opleves forskelligt fra person til person. Det er en tilstand af dyb behagelig afslapning og ro, mens der kan opleves en øget opmærksomhed og koncentration.

En behandling begynder med et interview, som danner et overblik over det, der skal arbejdes med. Ud fra dette foretages behandlingen. Du vil endvidere få forklaret hvad hypnose og hypnoterapi er.

Hvor mange gange skal der til?
I de fleste tilfælde er 2 – 3 hypnose-behandlinger nok. Enkelte bliver dog problemfri efter bare en behandling, og andre har brug for måske fem behandlinger. Ændringen er varig og påvirker ens liv positivt, ofte også på andre områder end forventet.

Jeg har erfaring indenfor følgende områder:

Lyt til en ca 10 minutters afslapningslydfil. Giv dig selv en pause.   🙂

Læs her om: Hypnose en tilstand du allerede kender

Hypnose er blevet mere anerkendt.
Hypnose er ved at vinde mere og mere indpas forskellige steder i vores behandlersystem. Hypnose bruges til lindring og behandling af stress, smerter, søvnproblemer, angst, afhængigheder, fobier m.m.
Flere og flere i det etablerede system (tandlæger, psykologer, sundhedspersonale…) anerkender og anvender hypnose i deres daglige arbejde.
Hypnose har flyttet sig fra at være det, de fleste kender og forbinder med hypnose, nemlig underholdning og sjov, til en mere etableret, anerkendt og anvendt behandlingsform.
Hypnose har sin force i den naturlighed problemerne behandles på. Der er ingen bivirkninger ved hypnosebehandling.
Det er vigtigt, at lægen i visse tilfælde er konsulteret før en evt. behandling med hypnose. Hypnose erstatter ikke traditionel lægebehandling.
Et af de områder hypnose er særdeles effektiv indenfor, er behandling af bl.a. stress, angst, afhængigheder og fobier mm.

Hypnosetilstanden.
Hvad er det så for en tilstand, men kommer i, når man er under hypnose. Først er det vigtigt at nævne og aflive nogle af de myter, som hypnose er omgæret af.
Under hypnose er man vågen, man falder ikke i søvn, man er i fuld kontrollen, og ingen kan hypnotiseres imod sin vilje. Men alle kan hypnotiseres.
Det er altså dig, der har kontrollen hele vejen igennem, hypnotisøren/hypnoterapeuten er den der guider, vejleder og støtter. Hypnoterapi er arbejde med problemer under hypnose.
Tilstanden kan beskrives som vågen, koncentreret, fokuseret opmærksomhed. En tilstand du f.eks. kender, når du er fordybet, sunket ned i en aktivitet, der optager dig. Det omkring får mindre betydning. Du fokuserer på det vigtige.

Før selve hypnosen finder sted afgrænses og blotlægges problemet, og der snakkes om bl.a. forventninger. Hvad er realistisk at forvente, og hvad kan indenfor de givne rammer og muligheder opnås. Ressourcerne bliver nødt til at være til stede. I mange tilfælde er det blandt andet arbejdet med at få kontakt til de ressourcer, der ligger uudnyttede, hypnose kan handle om.
Få ændret det du længe har villet ændre! Gør det du længe har villet gøre!
Bliv bedre til at være dig!

Afslapningsøvelser og introduktion til selvhypnose

Afslapningsøvelse.
To minutters afslapning:
Træn opmærksomheden til at fokusere på vejrtrækningen.
Ånd langsomt ind og ud samtidig med at du scanner din krop. Ånd ind og ud i de områder, der føles anspændte. Langsomt og meget forsigtigt roter hoved uden at komme ud i yderpositionerne, derefter rul skuldrene rundt, først den ene vej så den anden vej. Slap af i musklerne og husk fokus på åndedrættet. Genkald dig nogle behagelige tanker/situationer.
Tag et par dybe ind/udåndinger. Slip i musklerne på udåndingerne.
Du bør nu føle dig mere afslappet.

Mental afslapning.
Luk øjnene og træk vejret gennem næsen.
Når du ånder ud siger du, for dit indre, en kort sætning eller et ord du forbinder med ro, balance, harmoni.
Eksempler: ‘Roligere’ – ‘Mere og mere afslappet’ – ‘Her og nu’ – ‘Jeg slipper’ (spændinger, tanker..) – ‘En ting af gangen’.
Det kan være, du har en sætning eller et ord, der giver mening for dig. Så bruger du selvfølgelig det.
Fortsæt denne øvelse i 2 min. Hvis dine tanker begynder at vandre, tager du blidt opmærksomheden tilbage til ind/udåndingen.

Selvhypnose 5 min.
En kort introduktion til selvhypnose.
Hvis du mellem hypnosesessionerne har brug for at slappe yderligere af, eller arbejde mentalt med at fokusere på et mål, er selvhypnose et godt middel til det.
Det er selvfølgelig det mest optimale, at få en faglig vejledning i hvordan du kan arbejde med selvhypnose derhjemme, men her er en øvelse, som du kan få god glæde af.

Før du går i gang skal du formulere en sætning, der er positiv, giver mening, er realiserbar, i nutid og som har en belønning.
Eksempler: ”For hver dag jeg laver selvhypnose, får jeg det på alle måder bedre og bedre”.
”For hver dag jeg cykler, bliver jeg sundere, får mere energi, det gør mig glad”.
”For hver gang/dag jeg fortæller mig selv, at jeg er ok præcis som jeg er, får jeg det bedre og bedre”.

Find et roligt afslappet sted, hvor du ved, du ikke bliver forstyrret.
Sluk din telefon. Helt 🙂
Sæt dig behageligt.
Luk øjnene og fokuser på dit åndedræt.
Bliv ved til du er nået til en rolig afslappet tilstand.
Begynd for dit indre at sige din sætning.

Hvis du som studerende oplever f.eks. præstationsangst, stress eller andre udfordringer, tilbydes der studierabat på hypnose og terapi.
Ring og hør nærmere.

Jeg er bl.a medlem af

Hypnose København - Dansk Psykoterapeutforening Dansk Psykoterapeutforening
ID-Psykoterapeutforeningen - Hypnose KøbenhavnID-Psykoterapeutforeningen
National Guild of Hypnosis - Hypnose KøbenhavnNational Guild of Hypnosis

Med hypnose kan du afhjælpes med bl.a.:

stress
Søvnproblemer
Fysisk træthed
Hukommelsesproblemer
Uforklarlig tristhed
Svimmelhed
Øget brug af stimulanser
Kan være advarselstegn på stress.
angst
Lider du af:
Præstationsangst
Angst for at miste kontrollen
Ubestemmelig angst
Tvangstanker
Nervøsitet
Eksamensangst.
fobier
Lider du af:
Overdreven angst for edderkopper
Har du flyskræk
Er du bange for lukkede rum
Har du højdeskræk
Lider du af overdreven angst for slanger
Hypnose kan hjælpe.
4028 9010